Anchete

PSD și PNL, au dat undă verde căpușării! Un membru la societățile Primăriei Galați câștigă 58.000 de euro

Dezbaterile coaliției guvernamentale pe tema reducerii cheltuielilor din sectorul bugetar readuc în actualitate faptul că aceleași partide, PSD și PNL, au dat undă verde căpușării administrației, prin numirea clientelei în Consiliile de Administrație.

După mai multe încercări de limitare a cuantumului indemnizațiilor încasate de membrii Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA) și Consiliilor de Administrație (CA) la societățile din administrația locală, situația pare să fie scăpată de sub control, ajungându-se ca la o societate de administrare a piețelor sau de transport public un membru CA să încaseze indemnizații lunare de mii de euro, notează Puterea.

Acești membri ai clientelei politice a unuia sau altuia dintre partidele aflate la putere ajung să câștige într-un singur an chiar și 40.000 – 50.000 de euro.

La societatea Apă Canal SA Galați, un membru CA încasează o indemnizație lunară de 8.100 lei, asta însemnând un venit anual de 20.000 de euro. Tot la Galați, la societatea de transport local Transurb SA, membrii CA ajung să încaseze, în funcție de rezultatele societății, indemnizații în valoare de 58.000 de euro, iar la Administrația Piețelor Galați, membrii CA încasează anual din indemnizații în valoare de 46.000 de euro!

Legea prevede că o indemnizație lunară fixă a unui membru CA nu poate fi mai mare decât dublul salariului mediu brut pe țară

La un an după alegerile locale, în august 2021, Consiliul Municipal Galați a aprobat numirile noilor „administratori neexecutivi” la patru din cele cinci societăți ale Primăriei Galați, respectiv la societatea de transport Transurb SA, societatea de administrare a domeniului public Gospodărire Urbană SRL, societatea Industrial Parc SRL, Administrația Zonei Libere și Administrația Piețelor Agroalimentare.

Odată cu numirile noilor „administratori neexecutivi”, adică a membrilor CA, au fost stabilite și indemnizațiile pe care aceștia le vor încasa în conformitate cu prevederile Ordonanței 109, referitoare la Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice.

Valoarea „indemnizației fixe” pentru administratorii neexecutivi ar trebui să fie la valoarea unui salariu minim brut pe țară, la aceasta adăugându-se o „componentă variabilă”.

Dar potrivit documentațiilor aferente proiectelor de hotărâri referitoare la numirile și retribuirea membrilor CA de la societățile Primăriei Galați, chiar și indemnizațiile fixe sunt cu mult mai mari decât salariul minim brut lunar, care este numai o valoare de referință, care poate fi respectată sau nu, pentru că legea prevede că o indemnizație lunară fixă a unui membru CA nu poate fi mai mare decât dublul salariului mediu brut pe țară în domeniul respectiv de activitate.

La societatea de transport local din Galați, indemnizația fixă a membrilor CA este de 2.098 euro/lunar

Spre exemplu, în Raportul de specialitate nr 160.988/05.08.2021, al Hotărârii Consiliului Municipal Galați nr 477/25.08.2021 referitoare la numirea și retribuitrea membrilor CA de la Transurb SA Galați, se spune că „indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu brut în transportul local era la momentul aprobării Consiliului Municipal Galați de 5.245 lei, iar condiția „indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar” a determinat calculul indemnizației „fixe”, care însemna 5.245 lei înmulțit cu 2, adică 10.490 lei.

Așa s-a ajuns ca un membru CA la societatea de transport local Transurb SA Galați să încaseze o indemnizație lunară fixă de 10.490 lei, adică 2.098 euro.

„Componenta variabilă” dublează indemnizațiile lunare la 20.980 lei. Anual un membru CA de la Transurb Galați încasează 58.800 de euro

Până aici ne-am referit numai la indemnizația lunară „fixă”, dar la veniturile membrilor CA se adaugă și o „componentă variabilă” prevăzută de Ordonanța 109 pentru plata peformanțelor administrative în funcție de rezultatele economice obținute de societate. Componenta variabilă se achită o singură dată, după încheierea bilanțului anual, dar cuantumul ei se calculează pentru cele 12 luni ale anului.

Conform Raportului de specialitate nr 160.988/05.08.2021, „componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a indemnizațiilor membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”.

În concluzie, în cazul CA-ului Transurb „componenta variabilă” lunară nu putea fi mai mare de 10.490 lei, dar putea fi egală cu această sumă. Așadar și componenta variabilă a indemnizației unui membru CA de la societatea de transport local Transurb SA  este de tot de 10.490 lei/lunar.

În total, un membru CA are un venit lunar de 20.980 lei. Adică 4.900 euro/lună. Anual, totalul indemnizațiilor încasate ajunge la 58.800 euro.

La Administrația Piețelor din Galați, un membru CA încasează anual indemnizații în valoare de peste 46.000 de euro

Indemnizații aproape la fel de mari sunt încasate și de membrii CA-ului de la altă societate a Primăriei Galați, Administrația Piețelor Agroalimentare. Regulile sunt aceleași: un membru CA încasează 12 indemnizații lunare fixe, care nu pot fi mai mari decât dublul mediei câștigului salarial mediu brut lunar în domeniul administrării piețelor, care era de 4.812 lei înmulțit cu 2.

Indemnizația lunară fixă este 9.624 de lei, iar în cele 12 luni ale anului un membru CA adună în conturi 115.488 lei, la care se adaugă aceeași sumă care reprezintă „componenta variabilă”.

În concluzie, un membru CA de la „Piețe” încasează în fiecare din cei patru ani de mandat câte 230.976 lei, adică 46.195 euro.

La Apă Canal SA Galați, un membru CA încasează anual 20.000 de euro

La operatorul de apă și canalizare SC Apă Canal SA Galați, membrii CA-ului încasează în cursul unui an indemnizații în valoare totală de 97.394 lei, echivalentul a aproape 20.000 euro.

Sunt indemnizații record în domeniul serviciilor de apă și canalizare. La alte societăți de apă-canal din țară sunt plătite membrilor CA indemnizații lunare lunare între 2.000 și 2.500 lei.

Un detaliu interesant este că membrii CA-ului Apă Canal SA Galați au profesii și ocupații diferite. Din CA fac parte o profesoară de discipline tehnice, un contabil, vreo trei ingineri, o funcționară din primărie.

Ei au în comun și faptul că toți sunt membri PSD. Până acum, mai făceau parte din CA-uri și reprezentanți ai PNL, UNPR și ALDE, dar la ultimele locale PSD Galați a obținut o majoritate comfortabilă, care le permite liderilor locali să nu mai împartă puterea, implicit CA-urile, cu alte partide.

La Parcul Industrial și Administrația Domeniului Public indemnizații anuale de 206.000 lei, adică 41.300 euro

La altă societate a municipalității, SC Industrial Parc SRL Galați, sunt indemnizații ceva mai mici, pentru că diferă valoarea „câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate”.

Pentru „parcuri industriale”, câștigul salarial mediu brut era la momentul aprobării hotărârii Consiliului Municipal Galați de 4.303 lei. În aceste condiții, indemnizațiile fixe ale membrilor CA sunt de 8.606 lei. În cursul unui an de mandat, un membru CA încasează 12 indemnizații fixe, în valoare de 103.272 lei, plus o „componentă variabilă” de aceeași valoare. În total, anual un membru CA de la Parcul Industrial Galați, o societate falimentară, adună în conturi 206.000 lei, adică 41.300 euro.

La Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, prin care Primăria Galați administrează domeniul public, sunt aceleași indemnizații ca și la Parcul Industrial, deoarece sunt calculate la aceeași valoare a câștigului salarial mediu brut, de 4.303 lei. Așadar și membrii CA-ului de la ADP încasează anual 206.000 lei, adică 41.300 euro.

Sursa Puterea

Related Articles

Back to top button