Anchete

Salarizare de bogătași pentru angajații noului cabinet Ciolacu

Cabinetul Ciolacu a înființat o sinecură de top la nivelul Guvernului denumită Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) care va fi un super minister unde salarizarea va fi de a dreptul incredibilă.

„Salarizarea personalului AMEPIP se realizează la nivelul maxim al drepturilor salariale prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, majorat cu 50%”

Printr-o hotărâre a premierului Marcel Ciolacu s-a înființat săptămâna trecută Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) prin care se „urmăreşte să stabilească rolul statului şi al unităţii administrativ-teritoriale în guvernanţa întreprinderilor publice, precum şi responsabilităţile autorităţilor publice tutelare şi ale altor părţi interesate implicate în implementarea acesteia”. Practic, noua agenție, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, va controla toate societățile și regiile cu capital de stat atât de la nivel central cât și la nivel județean sau local, adică va numi directorii și administratori acestora. Agenția va fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de doi vicepreședinți asimilați ca subsecretari de stat.

Noua structură va fi finanțată de la bugetul de stat dar și din „veniturile proprii ale AMEPIP ce provin din amenzi și dintr-un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale întreprinderilor publice, aprobate pentru anul precedent, stabilit anual prin ordin al președintelui AMEPIP”. Însă, „salarizarea personalului AMEPIP se realizează la nivelul maxim al drepturilor salariale prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, majorat cu 50%, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”. Astfel, viitorii angajați ai noii agenți vor beneficia de o remunerație de nabab.

Sursa Puterea

Related Articles

Back to top button