Curierul Românesc

Florin Pușcașu, deputat AUR, a cerut Guvernului să coreleze pensia și salariul minim cu coșul de bunuri și servicii la prețuri reale

Deputatul AUR Florin Pușcașu a solicitat Guvernului să aibă în vederea corelarea pensiei și salariului minim cu coșul de bunuri și servicii la prețuri reale, în acord cu legislația adoptată de Parlamentul European în data de 14.09.2022. Într-o interpelare pe această temă adresată șefului Guvernului, Marcel Ciolacu, parlamentarul amintește că AUR a depus două proiecte de lege care prevăd armonizarea veniturilor minime cu valoarea coșului minim de consum.

Referitor la măsurile anunțate de PSD și PNL, Florin Pușcașu a punctat că indexarea pensiilor cu 13,8% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum pentru că îi menține sub pragul sărăciei. „În aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum. Uniunea Europeană impune calcularea unui coș de bunuri și servicii la prețuri reale pentru salariul minim. Pensionarii au și ei dreptul la un coș de bunuri și servicii la prețuri reale ca pensie minimă. Coșul minim de consum reprezintă pragul sărăciei”, a mai spus deputatul.

În urma acestui demers, Ministerul Muncii a transmis câteva clarificări. Astfel, instituția a amintit că, potrivit HG nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la suma de 3.300 lei lunar. În domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 4.582 lei lunar, iar pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.436 lei lunar.

Instituția a amintit că, potrivit Legii nr.174/2020, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent se stabilește anual de către Institutul National de Statistică și „prezintă relevanță doar în ceea ce priveşte stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată şi a politicii salariale, nu şi a altor politici în domeniul social”.

De asemenea, potrivit Directivei UE 2022/2041, statele membre trebuie să țină cont de următoarele elemente când stabilesc sau actualizează salariile minime:

  • puterea de cumpărare a salariilor minime legale, luând în considerare costul vieţii;
  • nivelul generat al salariilor şi distribuţia acestora;
  • rata de creştere a salariilor;
  • nivelurile şi evoluţille productivităţii la nivel naţional pe termen lung.

„Prin urmare, în Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană nu este menţionat ca şi criteriu coşul minim de consum. De asemenea, menţionăm şi faptul că, în sistemul statistic al Uniunii Europene, coşul de bunuri şi servicii nu este calculat şi nici nu este utilizat ca indicator standardizat la nivelul statelor membre”.

Ministerul Muncii a mai spus că în prezent se lucrează la un nou mecanism de calculare a salariului minim, cu sprijinul Institutului Național de Cercetare Ştiintifică în domeniul muncii şi protecţiei sociale, în vederea transpunerii Directive UE mai sus-menționată, începând cu noiembrie 2024.

În ceea ce privește pensia minimă, instituția a transmis că, potrivit OUG nr.6/2009, pensionarii cu venituri mici beneficiază de indemnizație:

„măsura acordării indemnizației sociale pentru pensionari a avut drept scop îmbunătățirea sistemului de protecție socială, pentru a se evita excluziunea socială a pensionarilor ale căror venituri se situează sub limită, dincolo de care poate interveni marginalizarea socială şi sărăcia. Această indemnizație nu reprezintă o categorie de pensie distinctă, de sine stătătoare, ci este o limită de venit la care se ridică orice pensie, dacă este mai mică decât plafonul stabilit.

Related Articles

Back to top button