Curierul Românesc

Gheorghe Cătană (AUR) a sesizat autorităților problemele specifice patrimoniului feroviar. Ce soluții are Ministerul Transporturilor pentru protejarea acestuia?

Senatorul Gheorghe Cătană (AUR) a sesizata atât Ministerului Transporturilor, cât și Ministerului Culturii, problemele specifice patrimoniului feroviar românesc, în speranța că autoritățile lor lua, măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului tehnic și cultural al CFR.

Parlamentarul a atras atenția asupra faptului că acest patrimoniu s-a conservat necorespunzător de-a lungul timpului din cauza oamenilor din sistem care nu rezonează cu misiunea lor de a conserva acest patrimoniu valoros al ţării.

Printre problemele semnalate de către senatorul AUR se află:

  • înfățișarea clădirilor din patrimoniul feroviar, care, dacă nu se dărâmă, se schimbă radical atunci când li se înlocuiește vechea tâmplărie cu una albă de tip termopan, ca în cazul Gării București-Obor;
  • soarta vehiculelor feroviare istorice – patrimoniul feroviar românesc a fost decimat, schilodit şi lăsat în paragină, negăsindu-se soluţii eficiente pentru conservarea acestuia;
  • nicio hală a statului din miile deținute la momentul revoluției nu s-a transformat într-un muzeu feroviar. Majoritatea au fost demolate de autorităţi în loc să li se confere un rost nou in epoca postindustrială.

Gheorghe Cătană a solicitat răspunsuri la următoarele întrebări:

  1. Ce stimulente financiare puneţi Ia dispoziţie acelor proprietari ai clădirilor din patrimoniul feroviar CFR pentru achitarea costurilor de restaurare a clădirilor?
  2. Ce soluţii aveţi în vedere pentru conservarea vehiculelor din patrimoniul feroviar CFR scoase din uz?
  3. De ce din miile de hale CFR scoase din uz nici măcar una nu s-a transformat într-un muzeu feroviar din 1990 până în prezent? Ce utilizări putem conferi astăzi halelor CFR scoase din uz în opinia dumneavoastră?
  4. De ce muzeelor care au în folosinţă depozite de locomotive scoase din uz nu li se pun la dispoziţie locuri de depozitare propice pentru aceste locomotive? Consideraţi că e corect ca aceste muzee să plătească penalităţi deşi nu li se pun la dispoziţie spaţii propice de depozitare a locomotivelor?
  5. De ce muzeele care expun locomotivele scoase din uz nu sunt unite sub o singură entitate juridică muzeală?

În urma sesizării înaintate de către senatorul, Ministerul Transporturilor a transmis o serie de precizări doar pentru primele două întrebări adresate de senatorul AUR. Astfel, referitor la clădirea stației CF București Obor, în anul 2000 au fost făcute lucrări de reparații și a fost înlocuită tâmplăria deteriorată cu cea de tip PVC. Clădirea nu a fost restaurată nici la lucrările din 2010, când a fost reparat acoperișul corpului A, distrus de incendiului din 2007. Potrivit informațiilor, autoritățile au în vedere lucrările de reparații la acoperișul clădirii CF Bucureşti Obor – Gara Obor – la moment, ste întocmită documentaţia tehnico-economică şi este obţinut Acordul Ministerului Culturii.

De asemenea, ministerul în cauză a transmis și clarificări privind protejarea materialului rulant:

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA acordă o atenţie deosebită materialului rulant de patrimoniu. Pentru acele vehicule la care starea tor tehnică a permis o restaurare, CNCF CFR SA a executat lucrări de recondiționare, vehiculele respective fiind ulterior în expuse diverse stații de cale ferată. Materialul rulant a cărui stare tehnică este necorespunzătoare a fost protejat prin împrejmuire în diferite puncte de lucru şi conservat. Conform prevederilor art. 6 din Statutul CNCF CFR SA – Anexa 1 la H.G. nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, CFR SA desfășoară activități de interes public național în scopul realizării transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apărare a țării…, precum şi exploatarea comercială a patrimoniului auxiliar feroviar”. Astfel, prin Diviziile Comerciale ale Sucursalelor Regionale de Căi Ferate 1 – 8  se închiriază locații (spaţii/terenuri) de pe raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate, propuse de acestea, prin licitație publică cu strigare/negociere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în funcție de regimul juridic al activului (privat/public).

Menţionăm, faptul că sucursalele regionale analizează, prin Consiliul Tehnico- Economic, posibilitatea de valorificare prin închiriere a bunului respectiv, avizează destinația şi tariful de închiriere în funcţie de destinaţia bunului şj perioada de închiriere. După obținerea aprobărilor necesare, Sucursalele Regionale, în calitate de gestionare a locaţiilor solicitate, întreprind demersurile necesare privind închirierea acestora prin licitație publică cu strigare/negociere, la care pot participa persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prevederile legale în vigoare și care nu înregistrează datorii faţă de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA”, se arată în răspunsul Ministerului Transporturilor.

Related Articles

Back to top button