comunicat

Alianța pentru Unirea Românilor propune creșterea redevențelor petroliere și miniere

Alianța pentru Unirea Românilor a depus săptămâna trecută două proiecte legislative care vizează modificarea și completarea legii petrolului nr. 238/2004, respectiv a legii minelor nr. 85/2003.

Cele două proiecte urmăresc să realizeze o reașezare a sistemului de taxare si impozitare pe baze principial corecte, în care să se realizeze o deplasare a poverii fiscale de la salariații, antreprenorii și pensionarii, cetățeni români cu domiciliul în România, care nu consumă în exces resurse naturale (în formă brută sau prelucrată) de pe teritoriul României, către cei care le consumă în exces și către acționarii și consumatorii străini de materie primă sau produse finite ce înglobează resursele naturale aparținând românilor.

Potrivit expunerii de motive, atât valoarea nominală, cât și ponderea veniturilor din redevențe trebuie să crească semnificativ, reflectând justa valoare a consumului resurselor naturale ale României, prețul urmând a fi suportat de către consumatorii acestor resurse, la momentul consumului efectiv, așa cum e normal, indiferent de existența profitului sau chiar și a vânzărilor efective.

Proiectul pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 prevede că redevența petrolieră se stabilește astfel:

a) o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase, pentru operațiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

RedevențaProducția brută
%țiței/condensate10^3 tone/ trimestru
10% pentru zăcăminte care producsub 10
15%pentru zăcăminte care producîntre 10 și 20
20%pentru zăcăminte care producîntre 20 și 100
30%pentru zăcăminte care producpeste 100
%gaze naturale10^6 mc/ trimestru
10%pentru zăcăminte care producsub 10
15%pentru zăcăminte care producîntre 10 și 50
20%pentru zăcăminte care producîntre 50 și 200
30%pentru zăcăminte care producpeste 200

b) o cotă de 30% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;

c) o cotă de 10% din valoarea venitului brut realizat din operațiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Proiectul mai prevede că „taxele și redevențele se plătesc trimestrial, actualizându-se anual cu rata inflației, neputând fi niciodată mai mici de 100.000 euro / zăcământ / trimestru”.

Prin proiectul privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 se stabilește că Redevența minieră cuvenită bugetului de stat se stabilește, la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:

a) o cotă procentuală de 10 % din valoarea producției miniere pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, radioactive, pământuri rare și disperse, pietre prețioase și semiprețioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;

b) o cotă procentuală de 10 % din valoarea producției miniere pentru cărbuni;

c) o cotă procentuală de  10 % din valoarea producției miniere pentru metale nobile;

d) echivalentul în lei a 5 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru substanțe nemetalifere;

e) echivalentul în lei a 5 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, călcare industriale și de construcții, dolomită, gresie și tufuri industriale;

f) echivalentul în lei a 5 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru argile, marne, loess, nisip și pietriș, nisip și roci caolinoase;

g) echivalentul în lei a 5 euro pe unitatea de producție minieră, pentru albastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie și diatomită;

h) echivalentul în lei a 10 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental și granodiorit ornamental;

i) echivalentul în lei a 10 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru albastru ornamental, aragonit ornamental și siliconite ornamentale;

j) echivalentul în lei a 10 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin și tufuri ornamentale;

k) echivalentul în lei a 5 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru săruri haloide.”

Redevența minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabilește la sursă, în echivalentul în lei a 10 euro/1.000 litri,  la cursul Băncii Naționale a României de la data plății.

Proiectul legislativ mai stabilește că valoarea redevențelor va fi reactualizată anual, la propunerea autorității competente, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

Related Articles

Back to top button