Curierul Românesc

Valentin Cioromelea (AUR): Pescarii români sunt nevoiți să restituie 2 milioane de euro –  bani primiţi ca ajutoare în perioada pandemiei – din cauza unor erori. MADR nu își asumă responsabilitate

Pescarii români sunt nevoiți să restituie 2 milioane de euro –  bani primiţi ca ajutoare în perioada pandemiei – din cauza unor erori. Ministerul Agriculturii nu își asumă responsabilitatea pentru această situație și aruncă vina asupra beneficiarilor, așa cum rezultă din răspunsul oferit de instituție la interpelarea adresată de către senatorul AUR Valentin Cioromelea pe această temă. Potrivit unei declarații a președintelui Organizațiilor de Pescari, Laurențiu Mirea, Curtea de Conturi a constat că există nereguli la condițiile de eligibilitate specificate în ghidul elaborat pentru accesarea acestor fonduri. Însă toate documentele depuse de beneficiari au fost verificate de către MADR.

În acest context, Valentin Cioromelea a cerut explicații și a atras atenția asupra dificultăților din această industrie. Parlamentarul a făcut apel la autorități pentru găsirea unor soluții, în condițiile în care pescarii, chiar și înainte de această problemă, se luptau să supraviețuiască într-un mediu concurențial dificil.

În urma răspunsului transmis de către Ministerul Agricultorii, senatorul a afirmat că situația este inacceptabilă. Cele 18 firme de pescuit sunt nevoite se restituie 2 milioane de euro din cauza unui ghid de utilizare a fondurilor europene redactat greșit.

„Răspunsul ministerului este halucinant – Curtea de Conturi a descoperit anumite nereguli la documentele depuse de către beneficiari în vederea accesării fondurilor europene, mai exact nu au adus destule dovezi ca să arate că activitatea a fost oprită temporar din cauza pandemiei. Pescarii au urmat pașii din ghid, este inadmisibil ca ministerul să nu își asume parte din vină, deși recunoaște că au existat erori”, a declarat Valentin Cioromelea.

Potrivit răspunsului transmis la MADR, la întrebarea „Care sunt motivele precise pentru care 18 firme de pescuit sunt obligate să restituie aproape 2 milioane de euro Uniunii Europene, bani care ar fi trebuit să sprijine pescarii români în timpul pandemiei COVID-19?”, instituția a precizat următoarele:

„Măsurile luate la nivel național pentru combaterea propagării COVID-19 au avut ca impact nedorit perturbarea activităților economice, ceea ce a dus inclusiv la pierderi financiare pescarilor. Pentru a diminua aceste pierderi, a fost aprobat Regulamentul (UE) nr. 560/2020 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor nr.508/2014 şi (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii, care prevedea, printre altele, ca măsura privind încetarea temporară a activităților de pescuit, care era deja reglementată pentru alte situații, să fie aplicată şi în cazul în care această încetare a fost cauzată de pandemia de Covid-19. Cu prioritate, pentru a veni în sprijinul pescarilor români, MADR a solicitat la Comisia Europeană şi a obținut acordul acestei instituții privind modificarea Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

Ghidul Solicitantului aferent Măsurii privind încetarea temporară a activităților de pescuit a fost elaborat în conformitate cu actele normative de nivel european, şi prevede că, în contextul restricțiilor impuse în cadrul stării de urgentă sau stării de alertă, se prezumă că reducerea temporară a vânzărilor de peşte este cauzată de aceste restricții, iar în cazul pescarilor, sprijinul acordat este condiționat de suspendarea efectivă a activității de pescuit, situație care trebuia probată.

În anul 2022, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României a efectuat o misiune de audit la nivelul Autorității de Management a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în cadrul căreia au fost verificate şi cererile de finanțare depuse de pescari pentru accesarea Măsurii privind încetarea temporară a activităților de pescuit.

În cadrul auditului efectuat, Curtea de Conturi a considerat că pescarii care au depus cerere de finanțare în cadrul apelului din 2021 nu au adus suficiente dovezi pentru a demonstra legătura de cauzalitate între încetarea temporară a activităților de pescuit şi pandemia de Covid-19 și a ­solicitat recuperarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă, acordate de MADR – DGP AMPOPAM, de la beneficiarii acestora.

În cadrul procedurii de recuperare a sumelor încasate necuvenit, beneficiarii au dreptul de a supune controlului judiciar titlurile de creanţă.

În ceea ce privește întrebarea „Ce măsuri sunt luate pentru a corecta această greșeală și pentru a asigura că astfel de erori nu se vor repeta în viitor?”, MADR a precizat că:

„ghidurile solicitantului, elaborate de către MADR – DGP AMPOPAM sunt supuse consultării publice înainte de aprobare şi apoi publicate în Monitorul Oficial. Mai mult, ghidurile fac trimitere la aplicarea legislației Uniunii Europene sau naționale.

În contextul situației invocate, nu s-a probat existența vreunei erori în cuprinsul Ghidului Solicitantului aferent Măsuri privind încetarea temporară a activităților de pescuit, sarcina probei revenind beneficiarilor în sensul de a demonstra, într-o manieră justificativă, Iegătura de cauzalitate între încetarea temporară a activităților de pescuit şi pandemia de Covid-19”.

Related Articles

Back to top button