Important

Noul preț al parcărilor din Capitală

Începând cu data de 15 august, prețul parcărilor din București se va modifica, iar Capitala va fi împărțită în trei zone. În ”Zona 0”, pentru a parca o oră, un șofer va plăti 10 lei prin sistemul ”Amparcat.ro” sau la taxatorii din zonă. În caz de neplată, amenda este 200 de lei pe zi, iar roțile mașinii vor fi blocate.

Capitala va fi împărțită în trei mari zone, Zona 0, Zona 1 și Zona 2.

Tarifele vor fi:

Zona 0: 07:00 – 23:00 – 10 lei/oră

Zona 1: 07:00 – 23:00 – 5 lei/oră

Zona 2: 07:00 – 19:00 – 2,5 lei/oră

ZONA 0: aria delimitată de străzile Piața CA Rosetti – Str. Tudor Arghezi – Str. Dr. Dimitrie G Gerota – Str. Jean Louis Calderon – Strada CA Rosetti – Bdul. Nicolae Bălcescu – Str. Ion Câmpineanu – Calea Victoriei – Splaiul Independenței – Str. Halelor – Piața Unirii – Bdul. Unirii – Bdul. Mircea Vodă – Str Matei Basarab – Bdul. Hristo Botev – Piața CA Rosetti

ZONA 1: aria cuprinsă între ZONA 0 și străzile: Piața Francofoniei – Calea 13 Septembrie – Sos. Panduri – Bdul. Geniului – Sos. Cotroceni – Splaiul Independenței – Bdul. Mihail Kogălniceanu – Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Str. Gării de Nord – Piața Gării de Nord – Calea Griviței – Sos. Nicolae Titulescu – Bdul. Banul Manta – Bdul. Ion Mihalache – Str. Aviator Popișteanu – Bdul. Expoziției – Str. Parcului – Str. Tipografilor – Sos. București_Ploiești – Bdul. Aerogării – Str. Nicolae G Caranfil – Bdul. Beijing – Bdul. Mircea Eliade – Calea Floreasca – Str. Polonă – Str. Mihai Eminescu – Str. Traian – Bdul Pache Protopopescu – Sos. Mihai Bravu – Str. Traian Popovici – Calea Dudești – Bdul. Octavian Goga – Str. Nerva Traian – Bdul. Gheorghe Șincai – Str. Lânăriei – Calea Șerban Vodă – Bdul. Mărășești – Piața Libertății – Str. Mitropolit Nifon – Piața Regina Maria – Bdul. Libertății – Piața Francofoniei

ZONA 2: aria cuprinsă între ZONA 1 și limita administrativă a Municipiului București.

Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia. De asemenea, tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele 2 ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxarii, cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire.

Amenda pentru neplata parcării va fi penalizată cu amendă de 200 de lei /zi și cu imobilizarea autovehiculului prin blocarea roții sau a parbrizului.

Related Articles

Back to top button