Candidează independent la Alegerile Locale

Ghid complet pentru candidatura la Alegerile Locale ca independent

Legislație și Sfaturi

În cadrul Alegerilor Locale de anul acesta se votează:

  • Consilierii Județeni
  • Primarul
  • Consilierii locali

Ai posiblitatea să candidezi în cadrul aceleiași sesiuni de alegeri, pentru toate cele trei funcții.

Numărul consilierilor pentru consiliile locale și pentru consiliile județene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (Art. 45 – 115/2015).

Numărul posturilor de consilieri, precum și cine sunt aceștia și din ce partid fac parte, ai localității de care aparții poate fi găsit pe site-ul Primăriei (daca este actualizat).

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de candidatură pentru Alegerile Locale, este de 40 zile înainte de data alegerilor (Art. 46. – Propunerile de candidați pentru consilierii locali, consilierii județeni și pentru primari se fac pe circumscripții electorale și se depun la birourile electorale de circumscripție cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor – Legea 115/2015).

Sfatul meu este sa depui candidatura cu cel puțin o saptamană înainte de data limită, pentru a avea timp, în caz de eroare, să corectezi documentele.

Propunerile de candidați se fac în scris, în două exemplare originale și două copii, de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizațiilor județene ale acestora și pe baza listei susținătorilor, iar în cazul candidaților independenți, pe baza listei susținătorilor (Art. 47 alin. (1) – Legea 115/2015).

Propunerile de candidați trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria și numărul actului de identitate, ocupația, profesia și apartenența politică a candidaților, iar în cazul alianțelor, și alianța politică sau electorală care i-a propus (Art. 47 alin. (3) – Legea 115/2015).

Pentru depunderea candidaturii la Biroul Electoral de care aparții va fi necesar să întocmești un dosar care va conține pe lângă listele de semnături și:

  • Declarația de acceptare a candidaturii care cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianța care te-a propus, profesiunea, ocupația și apartenența politică a candidatului, consimțământul expres al acestuia de a candida pentru funcția respectivă, precum și precizarea că întrunește condițiile prevăzute de lege pentru a candida (Art. 47 alin. (5) – Legea 115/2015)
  • Propunerile de candidați trebuie să fie însoțite de declarațiile de acceptare a candidaturii, declarațiile de avere, declarațiile de interese și declarațiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, semnate și datate de candidați, precum și de copiile actelor de identitate ale candidaților. (Art. 47 alin. (4) – Legea 115/2015).

Candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I. (Art. 50 alin. (1) – Legea 115/2015).

Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul orașelor și de 1.000 în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București (Art. 50 alin. (2) – Legea 115/2015).

Te sfătuiesc să încerci să strangi mai multe semnaturi decât cele necesare, există posibilitatea ca unele dintre ele să nu fie valide.

Pentru a afla numărul de alegatori din circumscripția ta, poti să intri pe site-ul Autorității Electorale Permanente și să verifici numărul de alegători de la ultimele alegeri.

Cu cât strângi mai multe semnături decât contracandidații tăi, cu atât vei avea mai multe șanse să apari pe buletinele de vot!

Lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetățenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor (Art. 51 alin. (1) – Legea 115/2015).

Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar. (Art. 51 alin. (3) – Legea 115/2015).

Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați (Art. 51 alin. (5) – Legea 115/2015).

Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție (Art. 52 alin. (2) – Legea 115/2015).

După ce vei fi declarat admis, vei aparea pe buletinele de vot! Rămâne doar să faci o campanie frumoasă și cinstită pentru a convinge oamenii să te voteze.

Patricia Vasilache este absolventă a Facultății de Administrație Publică, specializarea Administrație Europeană