Istorie

Calendar ortodox 19 octombrie 2023. Sfinții pomeniți în această zi

Sfântul Prooroc Ioil a fost din semintia lui Ruvin, din satul Metomor. A viețuit mai inainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos cu 800 de ani, iar numele lui înseamnă dragostea lui Dumnezeu, ori pârga, sau începătură a lui Dumnezeu.

El a proorocit despre pustiirea Ierusalimului și a dat sfaturi pentru post, ca fiind cel mai bun mijloc prin care se face milostiv Dumnezeu. Conform Creștinortodox.ro, Sfântul Prorooc Ioil a mai proorocit și pentru venirea Sfântului Duh peste tot trupul, precum și pentru înfricoșata Judecată de apoi.

Sfântul Mucenic Uar a trăit în vremea împărăției lui Maximilian, împăratul păgân al Romei. El era un ostaș care slujea în taină Împăratului ceresc, de frica nelegiuiților care se închinau la idoli.

În acea vreme, împăratul Maximilian a pornit prigoană mare împotriva creștinilor și a trimis poruncă în toate părțile stăpânirii sale ca să fie uciși creștinii care nu vor să jertfeasca zeilor.

Porunca lui a ajuns și în Egipt, unde au fost ucis foarte întemnițați și uciși foarte mulți credincioși. Uar, tăinuitul creștin, înconjura noaptea temnițele în care erau ținuți credincioșii care mărturiseau pe Hristos și, cumpărând cu aur pe străjeri, intra la dânșii, săruta legăturile sfinților mucenici, le spăla sângele și le oblojea rănile. Tot el le dădea hrană și îi ruga ca să-i mijlocească mila de la Domnul.

„Fericiți sunteți voi, robii Domnului cei buni și credincioși, care aveți a intra întru bucuria Domnului vostru, căci ați răbdat pentru Dansul până la sânge. Fericiți sunteți voi, nevoitorii cei buni, cărora vi se împletesc în ceruri cununile de către dreapta Celui Preaînalt, căci prin răbdare alergați la nevoința cea pusa înaintea voastră. Mâine dimineață, precum știu, cu tot dinadinsul aveți să săvârșiți pătimirea voastră. Fericiți sunteți voi, pătimitorii lui Hristos, cărora vă este deschisă împărăția cea cerească, căci pătimiți cu Hristos Cel ce a pătimit pentru voi; și dacă cu Dânsul pătimiți, cu Dânsul veți și împărăți. Deci mă rog vouă, sfinților plăcuți lui Dumnezeu, să vă rugați pentru mine Stăpânului Hristos să-mi fie milostiv; aș voi ca și eu să pătimesc pentru Dânsul, dar nu am atâta putere, pentru că mă cutremur de cumplitele chinuri pe care văd că le îndurați voi”.

Related Articles

Back to top button