Important

Birocrație. Noi instituții create de guvern: consorțiile administrative

Guvernul urmează să adopte, miercuri, un proiect de lege prin care se constituie consorţiile administrative, un mecanism de cooperare/asociere între unităţile administrativ-teritoriale.

Prin consorţiile administrative se doreşte stimularea fenomenului asociativ la nivelul administraţiei publice locale şi transferul de expertiză şi practici unitare.

„Astfel, consorţiile administrative devin un mecanism mai facil şi eficient de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale care contribuie la diminuarea impactului negativ al capacităţii administrative reduse a unor unităţi administrativ-teritoriale, în situaţia în care din cauza existenţei unor posturi vacante sau temporar vacante, acestea nu sunt în măsură să asigure unele activităţi funcţionale absolut necesare sau să asigure servicii esenţiale pentru comunităţile respective. În cadrul consorţiului administrativ, alte unităţi administrativ-teritoriale membre ale acestuia le sprijină pe cele dintâi, prin intermediul asigurării unui personal specializat care să suplinească lipsa de resursă umană şi expertiză corespunzătoare, asigurându-se inclusiv creşterea capacităţii de implementare a proiectelor de investiţii publice”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Pe masa Guvernului, în şedinţa de miercuri, se află şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii.

Executivul ar putea lua în discuţie şi un proiect pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul ar putea aproba plata contribuţiei voluntare a României către mai multe Fonduri Voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund), Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Georgiei (Georgia – DCB Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Regatului Haşemit al Iordaniei (Jordan-DCB Trust Fund).

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate.

O altă hotărâre aflată pe ordinea de zi a şedinţei de guvern se referă la adoptarea Strategiei Naţionale privind Economia Circulară.

Tot miercuri, Executivul ar putea decide suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, cu 25.000.000 lei credite bugetare egale cu credite de angajament, în scopul de a răspunde nevoilor urgente de finanţare a activităţilor de întreţinere, conservare, reparaţii şi pază a capacităţilor de producţie din industria de apărare şi a altor activităţi specifice.

Un proiect de hotărâre referitor la repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în cuantum de 162.423.000 lei, se află, de asemenea, pe ordinea de zi a şedinţei.

Tot miercuri, Executivul ar putea aproba suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu bani din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru plata unor drepturi salariale.

„Având în vedere faptul că în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata drepturilor salariale aferente titlurilor executorii al căror termen eşalonat de plată a fost stabilit pentru anul 2022, prin prezentul act normativ se propune suplimentarea bugetului Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie, cu această destinaţie, cu suma de 21.225.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, astfel încât să fie asigurate buna funcţionare a acesteia şi egalitatea de tratament juridic a personalului din sistemul justiţiei”, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Related Articles

Back to top button